Meer duidelijkheid omtrent het “slapend dienstverband”

Meer duidelijkheid omtrent het “slapend dienstverband”

Onlangs heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan over hoe om te gaan met een slapend dienstverband, ook ten aanzien van betaling van de transitievergoeding.

Van een slapend dienstverband is sprake wanneer een werknemer langer dan 104 weken arbeidsongeschikt is, er niet langer sprake is van een opzegverbod en er als gevolg van deze arbeidsongeschiktheid geen reden bestaat om het dienstverband nog langer in stand te houden.

Over deze kwestie bestond veel discussie. Een aantal werkgevers was niet welwillend om het dienstverband te eindigen om de reden dat dan ook zou moeten worden ‘afgerekend’ met deze zieke werknemer, want ook wanneer men als werknemer ziek is moet er een transitievergoeding worden uitbetaald.

Oordeel Hoge Raad

Nu heeft ons hoogst rechtsprekende orgaan, de Hoge Raad, hierover dan eindelijk een uitspraak gedaan (ECLI:NL:HR:2019:1734). De Hoge Raad heeft geoordeeld dat een werkgever dient mee te werken aan de beëindiging van het slapend dienstverband. Daartoe heeft de Hoge Raad desgevraagd laten weten dat het als in strijd met het goed werkgeverschap dient te worden beoordeeld wanneer de werkgever niet mee werkt aan een beëindiging van het dienstverband van een werknemer.

Transitievergoeding

Hierbij speelt een rol dat een werkgever aanspraak kan maken op een vergoeding ten aanzien van de uit te betalen transitievergoeding. De voorwaarden en condities daaromtrent zijn bepaald in de Regeling compensatie transitievergoeding. Deze Regeling zal gelden vanaf 1 april 2020. Door deze financiële compensatie heeft een werkgever geen goed argument meer om een werknemer langer dan nodig is in dienst te houden. Het is daarom voor werkgevers zaak om na te gaan of er in het personeelsbestand werknemers zijn die voor beëindiging van het dienstverband vanwege deze reden in aanmerking komen, en dan met hen in overleg te gaan.

Vragen of meer weten?

Wanneer u naar aanleiding van dit bericht meer over dit onderwerp zou willen weten, dan kunt u contact opnemen met Cooper Advocaten via e-mail: info@cooperadvocaten.nl, of per telefoon: 023-5311406

Door | 2019-12-23T12:49:07+00:00 december 23rd, 2019|nieuws|Reacties uitgeschakeld voor Meer duidelijkheid omtrent het “slapend dienstverband”

About the Author: