Sociaal Zekerheidsrecht

Sociaal Zekerheidsrecht 2020-02-11T15:26:30+00:00

Nauw verbonden met het arbeidsrecht is het uitgebreide stelsel van wetten en maatregelen op het terrein van het Sociaal Zekerheidsrecht. Dit complexe stelsel is erop gericht om mensen financiële zekerheid te bieden in geval van – bijvoorbeeld – werkloosheid of ziekte en arbeidsongeschiktheid. Een advocaat Sociaal Zekerheidsrecht helpt u bij vragen en in geval van procedures aangaande de WW, WIA of de Ziektewet.

Sociaal Zekerheidsrecht advocaten in Haarlem e.o.

Zowel werkgevers als werknemers kunnen met sociale zekerheidskwesties te maken krijgen. Deze wet- en regelgeving is niet alleen erg uitgebreid en complex, maar ook voortdurend in beweging.

Een advocaat Sociaal Zekerheidsrecht is op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving en procederen regelmatig (zowel in bezwaar, beroep als hoger beroep) bij geschillen die betrekking hebben op uitkeringen, boetes en maatregelen, andere verstrekkingen en (terug)vorderingen. Bij dergelijke geschillen hebt u te maken met grote partijen als het UWV, SVB, een gemeente, het CIZ of een Zorgkantoor.

Onder het Sociaal Zekerheidsrecht vallen onder andere kwesties met betrekking tot:

  • WW-uitkeringen (werkloosheid)
  • WIA-uitkeringen (arbeidsongeschiktheid)
  • Ziektewetuitkeringen
  • Wajong
  • Verstrekkingen op grond van de Wet Lange Zorg (voorheen AWBZ), waaronder ook PGB’s.

Werkgevers

Als werkgever hebt u ook met kwesties op het gebied van Sociaal Zekerheid te maken. Bijvoorbeeld in het geval een loonsanctie wordt opgelegd omdat het UWV vindt dat u de re-integratieverplichtingen niet of in onvoldoende mate bent nagekomen in het geval van een zieke werknemer. Maar ook bij het beëindigen van een dienstverband met een (zieke) werknemer, bij het opstellen van een sociaal plan of bij het afdragen van sociale premies.

Hulp nodig van een advocaat sociaal zekerheidsrecht?

Een advocaat sociaal zekerheidsrecht beschikt over specialistische kennis over dit rechtsgebied. Onze advocaten beschikken over die specialistische kennis en kunnen voor u als werkgever of als (ex-)werknemer bezwaar of beroep instellen tegen een besluit waarmee u het niet eens bent of adviseren in kwesties waarin u het niet meer weet.

Neem vrijblijvend contact met ons op om u situatie of probleem aan ons voor te leggen, zodat we met u kunnen bekijken wat wij voor u kunnen betekenen.