Incasso

Incasso 2021-02-05T09:48:03+00:00

Een goed debiteurenbeheer is noodzakelijk voor elke ondernemer. Liquiditeit is essentieel om aan uw betalingsverplichtingen te kunnen (blijven) voldoen. Als debiteuren u niet (op tijd) betalen kan de toekomst van uw onderneming in gevaar komen. Snel actie ondernemen is daarom een aanrader! U kunt onze incasso advocaten laten assisteren bij de inning van uw vorderingen, ook kunnen wij het incasso beheer van u overnemen.

Incasso advocaten in Haarlem / Amsterdam e.o.

Een incasso advocaat van Cooper Advocaten inschakelen is eenvoudig. Bij ons kunt u rekenen op een snel incassotraject met een duidelijk vooropgesteld stappenplan. Ons plan kent 3 stappen.

Stap 1

De wet verplicht u om de debiteuren eerst aan te manen alvorens u verdere juridische stappen kunt ondernemen. De inhoud van die aanmaning(en) moet aan bepaalde wettelijke regels voldoen. Onze advocaten assisteren u bij het opstellen van de juiste inhoud voor herinneringsbrieven en aanmaningsbrieven. Dossieropbouw is belangrijk, vandaar dat wij u daarin ook assisteren tijdens deze stap.

Voor Stap 1 wordt, in eenvoudige zaken, € 75,– exclusief 21% BTW in rekening gebracht.

Stap 2

Als de debiteur vervolgens nog steeds zijn betalingsafspraken niet nakomt, dan draagt u het dossier over aan Cooper Advocaten. Wij zullen dan per brief, e-mail en telefonisch rechtstreeks contact opnemen met de debiteur om hem te bewegen over te gaan tot betaling van de openstaande vordering.

De kosten voor Stap 2 zijn 7,5% van de vordering met een minimum van € 125,- exclusief 21% BTW.

Stap 3

Het kan voorkomen dat Stap 1 en 2 niet het gewenste resultaat opleveren. De debiteur betaalt nog steeds niet. In dat geval wordt binnen een maand na de dossierovername door ons kantoor met u besproken welke proceduremaatregelen kunnen worden getroffen.

De kosten voor een incassoprocedure worden op voorhand met u afgestemd en zijn afhankelijk van de hoogte van de vordering, de spoedeisendheid en complexiteit van de zaak.

Hulp van een incasso advocaat nodig?

Situaties waarmee wij u kunnen helpen zijn:

  • incasso
  • niet-betalende debiteuren
  • betwisting van de vordering door uzelf
  • incasso procedure in kort geding
  • opstellen incasso dagvaarding
  • beslag
  • aanvraag faillissement
  • aansprakelijk stellen debiteur

Betalen uw debiteuren niet (op tijd) of betwist u zelf een gestelde openstaande vordering? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op om te bekijken wat onze incasso advocaten voor u kunnen betekenen.