Contractenrecht

Contractenrecht 2021-01-29T12:16:40+00:00

Met een contract wordt beoogd zekerheid te geven. Indien een bepaling uit de overeenkomst onvoldoende, niet of niet tijd wordt nagekomen, dan bindt de overeenkomst. Het contract beoogt zekerheid te bieden in deze zin van bewijs, voorspelbaarheid en stabiliteit, en over de bedoelingen van partijen. Onzekerheid wordt voorkomen door schriftelijke vastlegging van de uit een onderhandelingsproces voortvloeiende afspraken. Bij uitstek een advocaat contractenrecht kan u hierover adviseren en hierin bijstaan.

Contractenrecht advocaten in Haarlem e.o.

Te vaak wordt te laat voorgesteld om een commerciële overeenkomst op te stellen. Partijen zijn dan al – zonder advocaat – tot een mondeling akkoord gekomen, waarna wordt gevraagd om het akkoord in een overeenkomst op te nemen. Juridische belemmeringen en bezwaren kunnen dan niet meer worden uitonderhandeld. Het verdient daarom de voorkeur om een advocaat contractenrecht in een vroeg stadium in te schakelen, dus vooraf aan, of tenminste vroegtijdig in de onderhandelingsfase.

Onze contractenrecht advocaten kunnen commerciële overeenkomsten voor uw onderneming, organisatie of uzelf opstellen of beoordelen. We kunnen u uiteraard ook bijstaan als er een geschil is ontstaan omtrent de (gebrekkige) uitvoering van een overeenkomst. Wij kunnen u – onder meer – helpen bij kwesties die betrekking hebben op:

 • arbeidsovereenkomst
 • bijzondere bedingen, zoals concurrentiebeding, relatiebeding, geheimhoudingsbeding
 • managementovereenkomst
 • distributieovereenkomst / franchiseovereenkomst
 • sponsorcontract
 • koopovereenkomst
 • huurovereenkomst
 • licentieovereenkomst / overeenkomst van overdracht
 • converteerbare leningovereenkomst
 • overeenkomst van opdracht
 • lease-overeenkomst
 • algemene voorwaarden
 • contractonderhandelingen
 • overeenkomst sluiten of ontbinden
 • overeenkomst vernietigen
 • ingebrekestelling
 • wanprestatie en tekortkoming (afspraken in de overeenkomst zijn niet nagekomen)

Hulp nodig van een advocaat contractenrecht?

Zoekt u een gespecialiseerde advocaat contractenrecht voor uw commerciële onderhandelingen? Hebt u hulp nodig bij het opstellen van een commerciële overeenkomst of wilt u deze laten beoordelen? Komt een contractpartij zijn afspraken niet na of wordt u (onterecht) aansprakelijk gesteld of beticht van wanprestatie? Onze contractenrecht advocaten beschikken over de noodzakelijke deskundige kennis en ervaring, en helpen u graag verder!