Aansprakelijkheidsrecht

Aansprakelijkheidsrecht 2021-02-12T10:21:22+00:00

Een voorval met schade als gevolg kan een zeer grote impact hebben. Na een schadevoorval moet het schadetraject op gang worden gezet zodat de gedupeerde de kosten krijgt vergoed. Kennis van deze juridisch materie kan van essentieel belang zijn.

Bij uitstek een advocaat kan een gedupeerde helpen om ervoor te zorgen dat hij of zij zo snel mogelijk de zaak hersteld kan hebben, en eventueel de schadevergoeding ontvangt waar hij of zij recht op heeft.

Aansprakelijkheid: advocaat in Haarlem e.o.

Na het schadevoorval moet het schadetraject worden gestart, bij uitstek in samenwerking met een ervaren advocaat. Inventarisatie van informatie moet vanaf het eerste moment plaatsvinden: het verzamelen van getuigenverklaringen, het op laten stellen van een schaderapport, het opvragen van een offerte voor herstel van de geleden schade. Dit zijn enkele voorbeelden van informatie, bewijsmiddelen die nodig zijn om aannemelijk te kunnen maken dat een ander voor de schade en het herstel aansprakelijk is.

Om de schade vergoed te kunnen krijgen moet de veroorzaker aansprakelijk worden gesteld. Een schriftelijke aansprakelijkstelling moet zijn voorzien van de juiste juridische motivering en de benodigde bewijsmiddelen. De advocaat stelt de aansprakelijkstelling op namens de gedupeerde.

Overleg

De aansprakelijkstelling wordt in de meeste gevallen door de aangesproken schadeveroorzaker doorgezonden naar zijn of haar verzekeraar.

De verzekeraar beoordeelt de aansprakelijkstelling en gaat al dan niet over tot erkenning van de aansprakelijkheid. Gaat de verzekeraar niet (direct) over tot erkenning van de aansprakelijkheid, dan overlegt de advocaat met de gedupeerde over de verdere mogelijkheden. Soms moet de verzekeraar nog verder worden overtuigd, het loont dan om met de verzekeraar verder in overleg te treden.

Schadevergoeding

Wanneer de verzekeraar de aansprakelijkheid heeft erkend, dan moet de verzekeraar de schade van de gedupeerde vergoeden. De advocaat zorgt er voor dat het schadetraject in goede banen wordt geleid. Wanneer de aansprakelijkheid is erkend moet worden gekeken naar de verdere ‘ins and outs’ van het herstel en de hoogte van de schade.

Procedure

Als een verzekeraar weigert de aansprakelijkheid te erkennen, dan kan een procedure worden gestart bij de rechtbank. De rechter wordt dan verzocht zich een oordeel te vormen wie aansprakelijk is voor de gevolgen van het schadegeval, en de hoogte van de herstelkosten en de schade welke vergoed moet worden.

Hulp nodig van een advocaat op het gebied van aansprakelijkheid?

Onze advocaat helpt u overzicht te creëren. De advocaat schade zorgt voor de juridische afhandeling van de schadezaak. Of, wanneer u aansprakelijk wordt gesteld, dan kan tezamen met de advocaat de standpunten en bewijsstukken van de andere partij. Eventueel kan een contra-expertise worden gedaan.

Wij kunnen de gedupeerde van ‘a tot z’ in het schadetraject begeleiden: van de aansprakelijkstelling tot aan de slotbetaling. Waar nodig procederen wij als de andere partij niet wil over gaan tot betaling. Wij bieden namens de gedupeerde een tegenwicht tegenover de andere partij en zijn verzekeraar.

Bent u gedupeerde geworden na een schadevoorval of wordt u aansprakelijk gehouden voor een schadevoorval, neemt u dan direct vrijblijvend contact op met ons.